Monthly Archives: februarie 2020

Antreprenoriatul social în România

Cum era antreprenoriatul social la începuturile sale în România? Angela Achiței, Președinte Fundația ADV România: Afacerile sociale cred că au existat dintotdeauna în România, la o dimensiune foarte mică, ce-i drept, și fără promovare și poziționare pe piață în acest mod. Pur și simplu, aceste inițiative au răspuns unor nevoi constatate în comunitate și au […]

Grupuri vulnerabile în economia socială

CE ESTE GRUPUL VULNERABIL Este definit în Legea privind economia socială astfel: persoane sau familii care se află în riscul de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011. În legislația românească termenii care vizează grupurile vulnerabile sunt: persoane […]

Întreprinderile sociale din România. Ce sunt acestea. Tipuri de întreprinderi sociale

Întreprinderile sociale sunt persoane juridice de drept privat care cumulativ respectă definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în lege. CE ESTE ECONOMIA SOCIALĂ: totalitatea activităţilor organizate independent de sectorul public care deservesc interesul general, al unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea […]

Întreprinderea socială de inserție

Întreprinderea socială de inserție este întreprinderea socială care: Are permanent cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților; Are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socioprofesională a persoanelor defavorizate. Categorii […]

Statutul de Întreprindere socială. Cum îl obții

Pentru recunoșterea statului, este nevoie ca întreprinderea socială să dobândească un atestat de întreprindere socială. Astfel, persoanele juridice de drept privat pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:  desfășoară activități cu scop social;  principiile economiei sociale sunt respectate; următoarele criterii sunt respectate:  a) acţionează […]

Economia socială – o abordare europeană

Economia socială are diferite forme în Europa, ea însemnând o mare diversitate de afaceri și experiențe.  În esență, sectorul non-profit și cel al economiei sociale, chiar dacă nu converg 100%,  activează în domenii care se suprapun.  Astfel, în literatura internațională (mai ales în tradiția francofonă), termenul de “economie socială” este adesea legat de sectorul privat „capitalist”, concentrat […]

Economia socială și evoluțiile politice din Europa

STRATEGIA DE LA LISABONA Strategia de la Lisabona din anul 2000, a avut ca țintă să transforme Uniunea Europeană în cea mai competitivă economie din lume.   Există trei piloni ai strategiei: Pilonul economic  Vizează tranziția la o economie competitivă și dinamică, precum și crearea locurilor de muncă. Pilonul social Viează investiții în educație și formare […]

Cooperativa Mezzacorona

1000 de mici agricultori în campanie agricolă în fiecare zi prin cooperativa lor Mezzacorona este una dintre cele mai vechi cooperative cu cramă din Italia. Ea a fost fondată  în anul 1904 de către 20 de viticultori  din Italia care au început această activitate ca pionierat la vremea respectivă. Cooperativa  Mezzacorona a crescut constant cu proiecte din ce […]

Povestea gradinițelor La Coccinella

Cooperativă socială italiană de tip A pornită la inițiativa părinților, pentru copiii lor La Coccinella este povestea de succes a unei gradinițe – întreprindere socială care ne arată cum un mic grup de cetățeni dintr-un sătuc, uniți pentru a rezolva o nevoie a satului lor, au ajuns să  construiască o rețea de servicii întinsă în prezent […]

Modele de întreprinderi sociale în România

de Roxana Damaschin Tecu, manager pentru dezvoltarea întreprinderii, NESsT Romania Ce este NESsT? NESsT: NESsT este o organizaţie internaţională non-profit care  lucrează pentru rezolvarea problemelor sociale critice din ţările în curs de dezvoltare, prin crearea şi sprijinirea întreprinderilor sociale. Sloganul este: “Sustenabilitate. Nu caritate”.  De la fondarea sa, în 1997 de către antreprenorii sociali Nicole Etchart şi Lee Davis, […]