Economia socială și evoluțiile politice din Europa

STRATEGIA DE LA LISABONA

Strategia de la Lisabona din anul 2000, a avut ca țintă să transforme Uniunea Europeană în cea mai competitivă economie din lume.  

Există trei piloni ai strategiei:

 1. Pilonul economic 

Vizează tranziția la o economie competitivă și dinamică, precum și crearea locurilor de muncă.

 1. Pilonul social

Viează investiții în educație și formare profesională, precum  și politici de angajare activă pentru a ușura trecerea la o economie de cunoaștere.

 1. Pilonul de mediu

Atrage atenția asupra faptului că, creșterea economică are în vedere epuizarea resurselor naturale. 

STRATEGIA UE 2020

Aceasta este noua strategie pe termen lung pentru o economie puternică și durabilă, cu un grad ridicat de ocupare. 

Mai înti, ea trebuie să găsească un răspuns pe termen lung la provocările viitorului (cum este, de exemplu, îmbătrânirea populației). Răspunsul vine, de pildă, prin modernizarea accelerată a modelului social european, inclusiv angajând mai multe persoane cu vârste înaintate, crescând numărul de locuri de muncă și oferind salarii mai bune. 

Cele cinci obiective mari ale Strategiei UE 2020: 

 1. Rata de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani să crescă la 75% în 2020 (în special printr-o mai bună integrare a lucrătorilor mai în vârstă, femei și migranți),
 2. Un sector de 3% din PIB să fie investit în Cercetare și Dezvoltare,
 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% în raport cu nivelul din 1990,
 4. Rata abandonului să fie redusă la 10% în anul 2020.
 5. Numărul europenilor care trăiesc mai jos de limita sărăciei să fie diminuat cu 25%.

Pentru a atinge aceste obiective, Comisia Europeană propune o Strategie Europa 2020 sub forma a 7 inițiative emblematice. Acestea sunt numite și inițiative flagship:

 • O Uniune pentru Inovare,
 • Tineretul să fie motivat,
 • O strategie digitală pentru Europa,
 • O Europă eficientă în utilizarea resurselor,
 • O politică industrială în epoca globalizării, 
 • O strategie nouă pentru locurile de muncă,
 • O platformă europeană împotriva sărăciei. 

Ca și Strategia de la Lisabona, și Strategia UE 2020 este în totalitate despre locurile de muncă și despre modernizarea pieței muncii. 

Pentru a scădea șomajul și pentru a crește productivitatea muncii, Comisia va lua în mod concret  următoarele  inițiative în viitorii ani:

 • Dezvoltarea și implementarea diverselor strategii, în colaborare cu partenerii sociali europeni,
 • Adaptarea cadrului legislativ în conformitate cu principiile reglementării „inteligente”, evoluția metodelor de lucru și noi riscuri pentru sănătate și siguranță la locul de muncă,
 • Consolidarea capacității partenerilor sociali,
 • Cooperare în domeniul domeniul educației și formării, care implică toate părțile interesate,
 • Dezvoltarea unui cadru european de abilități și meserii (ESCO).

La nivel național, statele membre vor avea ca sarcini:

 • Să implementeze cursurile naționale pentru flexicuritate,
 • Să analizeze și să monitorizeze eficiența impozitării și a sistemului de beneficiari sociali, atât pentru a crește atractivitatea financiară a muncii, cât și pentru a înlătura barierele din calea activităților independente,
 • Să promoveze noi forme de echilibru între muncă și viața privată, noi politici de angajare pentru lucrătorii mai în vârstă, îmbunătățirea egalității de șanse între bărbați și femei,
 • Să încurajeze și să monitorizeze dialogul social, 
 • Să implusioneze punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor,
 • Să stabilească parteneriate Educație vs Muncă,  mai ales prin asocierea cu parteneri sociali.

De asemenea, Uniunea Europeană acordă importanță majoră unei teme sensibile: excluderea socială. În acest context, munca este privită mai degrabă ca un mijloc de coeziunea socială, decât ca un scop în sine. Pentru realizarea coeziunii sociale, a apărut și o Strategie de incluziune activă. 

Aceasta are doi piloni:  

 • Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate de calitate;
 • Sprijin pentru cei fără venituri, pentru a evita excluderea socială.

ACEASTĂ STRATEGIE DE COEZIUNE SOCIALĂ ESTE FOARTE IMPORTANTĂ PENTRU ÎNTREPRINDERILE SOCIALE,  prin câteva aspecte: 

 1.  Întreprinderile sociale joacă un rol crucial pentru diferite grupuri vulnerabile, deoarece stabilesc legătura cu piața muncii.
 2.   Întreprinderile sociale garantează accesul acestor grupuri la anumite servicii.

Este important, așadar, ca întreprinderile sociale să cunoască  aceste orientări politice, pentru o bună funcționare. Astfel, pentru transpunerea acestei strategii, Statele membre pot utiliza fondurile structurale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *