Grupuri vulnerabile în economia socială

CE ESTE GRUPUL VULNERABIL

Este definit în Legea privind economia socială astfel: persoane sau familii care se află în riscul de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011.

În legislația românească termenii care vizează grupurile vulnerabile sunt: persoane defavorizate, persoane marginalizate, persoane excluse social sau supuse riscurilor de excluziune socială, ori persoane vulnerabile.

Iată mai jos câteva exemple de definiții explicite sau implicite ale familiei de termeni din documente legislative sau de politică socială.

În OUG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare categoria defavorizată este definită ca fiind „acea categorie de persoane care fie se află pe o poziție de inegalitate în raport cu majoritatea cetățenilor din cauza diferențelor de identitare față de majoritate, fie se confruntă cu un comportament de respingere și marginalizare” (art. 4).

În Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale persoanele marginalizate sunt definite ca având o „poziție socială periferică, de izolare, cu acces limitat la resursele economice, politice, educaționale și comunicaționale ale colectivității, manifestată prin absența unui minimum de condiții sociale de viață” (p. 162, art. 3).

În Programul de implementare a PNAinc pentru perioada 2006‐2008, persoanele marginalizate sau excluse social sunt definite ca fiind cele care se confruntă cu „una sau cu un cumul de privațiuni sociale, cum ar fi: lipsa unui loc de muncă, lipsa unei locuințe sau locuință inadecvată, lipsa accesului la un sistem de furnizare a apei potabile, a căldurii sau a energiei electrice, lipsa accesului la educație sau servicii de sănătate” (cap. 3, pct. 1.c).

În ceea ce privește grupurile vulnerabile, așa cum sunt identificate în documente oficiale, acestea acoperă o diversitate de categorii sociodemografice și de probleme sociale.

Situația ocupării reprezintă unul dintre criteriile cele mai importante în definirea grupurilor vulnerabile. Economia socială este adesea privită ca o soluție pentru integrarea pe piața muncii a acestora.

Potrivit Memorandumului comun în domeniul incluziunii sociale, MMFPS, 2005, sectiunea 2.6, grupurile vulnerabile sunt:

‐ copilul aflat în situație de risc ridicat (sărăcie, vulnerabilitate la procesele de dezagregare socială, delincvență juvenilă);

‐ tinerii de peste 18 ani care nu mai sunt cuprinși în sistemul de ocrotire a copiilor fără familie;

‐ persoanele cu handicap;

‐ persoanele de etnie romă aflate în situații de risc ridicat;

‐ vârstnicii în situație de risc ridicat;

‐ persoanele fără adapost.

Legea nr. 129/1998, art. 2, alin. 1, pct. C stabilește că grupuri dezavantajate sunt:

‐ vârstnici săraci, fără sprijin familial;

‐ anumite categorii de bolnavi;

‐ persoane lipsite de locuințe sau adapost;

‐ femei victime ale violenței domestice,

‐ femei sărace;

‐ părinți saraci cu copii în întreținere;

‐ copiii străzii;

‐ adolescente sărace gravide;

‐ alte categorii.

Prin Hotărârea de Guvern HG nr. 829/2002, anexa, secțiunea I, cap. II, Principiile PNAinc, criterii pentru stabilirea corecta a principiilor, pct. 8, se stabilește că grupuri de risc sunt:

‐ șomeri;

‐ copii;

‐ vârstnici dependenți;

‐ tineri;

‐ locuitori din mediul rural;

‐ romi;

‐ persoane cu handicap;

Conform OUG nr. 68/2003, art. 1, alin. 1, art. 23 si 25, persoane și familii aflate în dificultate sau risc sunt:

‐ copii;

‐ persoane vârstnice;

‐ persoane cu handicap;

‐ persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice;

‐ persoane care au părăsit penitenciarele;

‐ familii monoparentale;

‐ persoane afectate de violența în familie;

‐ victime ale traficului de ființe umane;

‐ persoane fără venituri sau cu venituri mici;

‐ imigranți;

‐ persoane fără adapost;

‐ persoane infectate sau bolnave de HIV/SIDA;

‐ bolnavi cronici;

‐ persoane care suferă de boli incurabile;

‐ alte persoane aflate in situații de nevoie socială.

În Planul Național de Dezvoltare 2007‐2013, domeniul prioritar 4, Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării și incluziunii sociale și întărirea capacității administrative, grupurile vulnerabile, grupuri sociale care sunt supuse riscului de marginalizare socială sunt:

‐ copiii aflați în sistemul de stat de protecție a copilului;

‐ tinerii de peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului;

‐ familiile cu mai mult de doi copii și cele monoparentale;

‐ populația romă;

‐ persoanele cu dizabilități;

‐ persoanele eliberate din detenție

Potrivit Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013, Axa prioritară 6, Promovarea incluziunii sociale, grupurile vulnerabile sunt:

‐ populația de etnie romă;

‐ persoanele cu dizabilități;

‐ tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului;

‐ femeile;

‐ familiile cu mai mult de doi copii;

‐ familiile monoparentale;

‐ copiii în situații de risc;

‐ infractorii și foștii delincvenți;

‐ persoanele dependente de droguri și alcool;

‐ persoanele fără adapost;

‐ victimele violenței domestice;

‐ persoanele infectate cu HIV/SIDA;

‐ persoanele afectate de boli profesionale;

‐ refugiații, azilanții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *