Rețele europene de sprijin reciproc pentru întreprinderile sociale

Rețelele de întreprinderi sociale sau organizațiile-umbrelă joacă un rol important în ceea ce privește sprijinirea economiei sociale, în special în țările fără sprijin financiar public. Ele oferă îndrumări și consiliere, acționând ca avocat pentru sector, negociază contracte, oferă schimb de bune practici și interacționează cu instituțiile publice pentru construirea unor programe care să sprijine economia socială. Astfel de rețele și organizații umbrelă există în aproape toate țările europene, cu câteva excepții. Ele au fost constituite local/ regional, dar și la nivel național.

Exemple de rețele și mecanisme de sprijin reciproc:

Rețeaua de întreprinderi sociale din Danemarca – găzduită de Centrul pentru Economie Socială. Rețeaua acționează ca o platformă pentru întreprinderi sociale, în scopul de a împărtăși cunoștințe, de a obține inspirație și de a căuta îndrumări.

Rețeaua de întreprinderi sociale Estonia (Estonia Social Enterprise Network – ESEN), care a fost creată mai ales în scopul creșterii numărului, capacității și impactului întreprinderilor sociale din Estonia.

Astfel, ESEN funcționează ca:

1. organizație de membri (contrinuie la informarea membrilor, la crearea și medierea oportunităților de cooperare, ajută cu formare și consultare, precum și cu consultanță în evaluarea impactului social)

2. organizație de susținere (reprezintă interesele comune ale membrilor, colaborează în crearea și în dezvoltarea aranjamentelor de sprijin financiar și nefinanciar)

3. dezvoltator și purtător de cuvânt al domeniului (sprijină activități educaționale, participă la  cooperarea internațională și informează publicului despre antreprenoriatul social).

Coaliția pentru întreprinderi sociale din Finlanda – dorește să fie o voce legitimă a economiei sociale. Coaliția este o rețea liberă care a fost folosită ca „forum de discuții” cu privire la problemele întreprinderilor sociale (de exemplu, cum își pot crește profitul) .

Rețeaua de întreprinderi sociale irlandezea fost lansată în 2013 și dorește să facă mai vizibile întreprinderile sociale. În special, rețeaua organizează evenimente, organizează instruire și oferă promovare pentru sectorul întreprinderilor sociale.

Întreprinderile sociale din Olanda – la început a avut o creștere rapidă de antreprenori sociali. Reprezintă, conectează și sprijină întreprinderile sociale, organizează evenimente, oferă informații întreprinzătorilor sociali, ateliere de lucru, asistență în afaceri, coaching și facilitarea contactelor între antreprenori și potențiali investitori și finanțatori.

Social Enterprise UK (SEUK)a fost înființată în iulie 2002 ca Social Enterprise Coalition și este principalul organism reprezentativ pentru sectorul din Marea Britanie. Acesta își propune să ofere o voce coordonată pentru întreprinderile sociale și să permită părților interesate să lucreze împreună pentru dezvoltarea sectorului. SEUK este implicat activ în conturarea agendei întreprinderilor sociale și în promovarea și susținerea sectorului pe o serie de fronturi.

Organisme echivalente funcționează, de asemenea, în Scoția (Social Enterprise Scotland), Irlanda de Nord (Social Enterprise NI) și Țara Galilor (Wales Cooperative Center).

TESSEA (The Czech Thematic Network for Social Economy) în Republica Cehă –  a fost fondată în 2009. Scopul:  acela de a promova economia socială, un antreprenoriat în rândul publicului laic și al experților.

În Italia, de multe ori cooperativele sociale se grupează în consorții pentru a fi eficiente pe piață. Consorțiile joacă un rol fundamental în dezvoltarea cooperativelor sociale, sprijinind, sfătuind și uneori participând direct la dezvoltarea de noi oportunități de afaceri.

De exemplu, Federația Națională pentru Cooperative Sociale creată în anii ʼ80 (Confcooperativa-Federsolidarietá) a jucat un rol cheie în instituționalizarea cooperativelor sociale din Italia.

Obiectivele federației au fost promovarea dezvoltării și consolidării întreprinderilor sociale prin creșterea gradului de conștientizare a publicului larg și a factorilor de decizie.

Consorțiile de întreprinderi sociale sunt finanțate cu taxe de la membri și sprijină demararea și creșterea întreprinderilor sociale prin:

■ Identificare regională, cooperare economică și instruire,

■ Schimb de bune practici și reprezentare sindicală,

■ Planificare strategică, management, programe de consolidare a capacităților, proiecte comune și acces la experiența internațională.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *