Monthly Archives: aprilie 2020

Scutiri și stimulente fiscale pentru întreprinderile sociale în Europa

Există foarte puține țări cu scutiri de taxe special concepute pentru întreprinderile sociale. Modelul general în țările europene este că: ■ Pot exista reduceri fiscale pentru anumite forme de organizații non-profit scutite de impozite; ■ Pot exista scutiri de taxe pentru întreprinderile de integrare / WISE (Work Integration Social Enterprise); ■ Pot exista reduceri fiscale […]

Scurt istoric al întreprinderilor sociale

Ca activitate, economia socială este legată istoric de asociațiile populare și cooperative, care îi alcătuiesc coloana vertebrală. Sistemul de valori și principiile de conduită a asociațiilor populare, reflectate în mișcarea cooperatistă, sunt cele care au dat conceptul modern de economie socială, care este structurat în jurul a trei mari familii de organizații: cooperative, societăți mutuale […]

Legislația europeană cu privire la economia socială

În ultimii ani, legislația europeană are ca obiectiv clar dezvoltarea economiei sociale. Economia socială este văzută ca un actor care are dreptul la concurență și chiar așa și este, ea beneficiind în principiu de sprijin din partea guvernelor. Cu atât mai mult, sunt sprijinite întreprinderile sociale care lucrează cu grupuri de risc ce reprezintă o […]

Cadrul politic pentru întreprinderile sociale

Existența unor cadre de politici pentru întreprinderea socială este dificil de determinat întrucât diferă foarte mult formele, domeniul de aplicare, conținutul și dotarea lor financiară, precum și relevanța lor pentru guverne. În plus, cadrele de politici pentru întreprinderea socială sunt uneori prezentate în cadrul unui set mai larg de politici care vizează economia socială, societatea […]