Oportunități, constrângeri, costuri estimate din evoluțiile contextului național și internațional generate de COVID-19 (Partea I)

              

Pandemia COVID-19 afectează major întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din toată lumea, măsurile de combatere a pandemiei prin blocare și carantinare conducând la scăderi severe ale utilizării capacităților de producție, lanțurile de aprovizionare fiind întrerupte, ceea ce duce la lipsa materialelor și bunurilor intermediare.

Se înregistrează scăderea dramatică și bruscă a cererii și, deci, a veniturilor, fapt ce afectează sever capacitatea lor de a funcționa din cauza lipsei lichidităților, IMM-urile fiind mai vulnerabile la „distanțarea socială” decât alte tipuri de companii.

În medie, la nivelul UE aproximativ 90% dintre IMM-uri raportează că sunt afectate economic, cel mai mult serviciile (60%-70%), construcțiile și industria (40-75%). Circa 30% din totalul IMM-urilor raportează că cifra de afaceri suferă o pierdere de 80%, față de o medie a UE de aproximativ 50%. De exemplu, Belgia raportează o scădere a cifrei de afaceri cu 72% în IMMuri, Germania – de 50%, Franța și Spania – de 80%, respectiv 75%.

Un sondaj în 445 de startup-uri efectuat de Techleap în Olanda, publicat la 20 martie 2020, a constatat că 50% dintre acestea au venituri drastic diminuate și riscă să rămână fără lichidități în următoarele trei luni. Cei mai mulți întreprinzători au reclamat o nevoie de 100.000 – 400.000 euro pentru finanțarea pe termen scurt a unei punți de supraviețuire.

Informații asupra impactului pandemiei asupra activității IMM-urilor se află și în raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Primele măsuri luate de guvernele europene au vizat amânarea plăților impozitelor și/sau contribuțiilor sociale, iar IMM-urile au început să utilizeze scheme de șomaj pe termen scurt. În medie (la momentul 10 aprilie 2020), între 10% și 50% dintre IMM-uri aplică acest procedeu. În Germania există aproximativ 3,5 milioane de lucrători și 200 de mii de companii care utilizează schema șomajului tehnic (circa 36%), în Austria există 53.646 de cereri, în Belgia sunt 1.075.000 de șomeri temporari, în Finlanda 22 260.000, în Franța 5 mil., în Olanda 300.000 și în Spania 270.430.

Pentru persoanele fizice independente se acordă o subvenție cuprinsă între 600 și 2.000 euro la nivelul UE, în Irlanda nivelul este de 1.517 euro/lună, în Italia 600 euro/lună, în Spania 670 euro/lună (în Catalunya 2.000 euro/lună).

International Trade Centre (ITC), principala organizație internațională dedicată susținerii competitivității IMM-urilor, oferă în mod curent informații și îndrumări IMM-urilor în criză. ITC a lansat unui sondaj, cu termen finalul lunii mai, către toate IMM-urile europene, pentru a colecta informații asupra dificultăților întâmpinate. Răspunsul țărilor la criza generată de pandemie, din punct de vedere economic și organizatoric, poate fi găsit și pe site-ul organizației ”European Association of Development Agencies–EURADA”, care reunește agențiile naționale de dezvoltare din UE.

Majoritatea măsurilor sunt legate de furnizarea de lichidități prin facilitarea unor împrumuturi. Câteva exemple:

În Finlanda, Business Joensuu sprijină companiile, inclusiv prin deschiderea unei linii de asistență pentru cele care se confruntă cu noi dificultăți.

Germania oferă, prin agenția de dezvoltare-ADR, un set de instrumente financiare nu doar din formele tradiționale, cum ar fi împrumuturi și subvenții nerambursabile, dar și unele mai puțin clasice, cum ar fi Fondul Micromezzanin, un hibrid de capitaluri proprii și datorii transformate în acțiuni de către stat.

Spania a declanșat un set de măsuri de urgență, implementate prin agenția națională FOROADR, promovând o varietate de măsuri pentru a frâna declinul economic și a oferi firmelor informații privitoare la accesul sprijinului guvernamental pentru lichidități, suspendarea, sau amânarea plăților fiscale.

În Ungaria, guvernul a aprobat un număr mare de reglementări pentru limitarea efectelor crizei. IMM-urile cu un venit anual mai mic de 12 mil.forinți (aprox. 34.000 euro), cu activitate în domeniul serviciilor de catering, hotelier, taxi, sport, arte și divertisment, construcții etc., sunt scutite de impozit. Pentru a colecta idei a fost organizat și un concurs, desfășurat între 3 si 5 aprilie 2020, cu scopul promovării celor inovative de contracarare a efectelor COVID-19, la care au participat întreprinzători din peste 30 de țări.

În Italia, guvernul a acționat cu scopul de a împiedica prăbușirea veniturilor IMM-urilor, alocând suplimentar 5,1 mld. de euro, pentru a stimula creditul până la 350 mil. euro acordat acestor firme. Instrumentele folosite: moratoriu privind rambursarea împrumuturilor, 23 generând astfel creșteri de lichidității cu 220 mld.euro; creșterea fondului de garantare pentru IMM-uri de la 40 la peste 100 mld. euro; relaxarea accesului la „Cassa Integrazione Ordinaria”– pentru plata salariilor de către stat, iar prin „Integrazione salariale” pe motiv de urgență, salarizarea pe perioada crizei.

În Franța, Nouvelle-Aquitania, agenție de dezvoltare regională, a dezvoltat o platformă pentru conectarea inițiativelor IMM-urilor industriale: experții furnizori de soluții și solicitanții pot colabora pentru a realiza produse sanitare și echipamente de protecție etc. Pentru a preveni falimentele companiilor afectate, guvernul va înființa un fond de sprijin de 45 mld. Euro pentru finanțarea șomajului parțial, iar 2 mld. euro sunt oferite pentru sprijinirea IMM-urilor lovite de criză și a freelancerilor.

În afara programelor naționale, la nivelul UE au fost adoptate măsuri: CE a propus un răspuns mai flexibil la urgențele din domenii precum sănătatea și IMM-urile, alocând fonduri de 37 de mld. de euro pentru a face față consecințelor pandemiei  și creând un cadru de sprijin al economiei țărilor membre pentru a asigura suficientă lichiditate IMM-urilor prin intermediul Băncii Europene de Investiții; IMM-urile sunt, de obicei, cele mai vulnerabile într-o criză și este esențial să fie susținute cu lichidități de până la 80 %.

Un ajutor urgent către IMM-uri a fost inițiat în luna aprilie 2020, pentru a sprijini satisfacerea nevoilor imediate de numerar, prin oferirea de garanții băncilor, scop în care CE a deblocat 1 mld. euro din Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS), prin Fondul European de Investiții (FEI), pentru garanții speciale oferite unui număr de cel puțin 100.000 de IMM-uri afectate. A fost creată și lansată o platformă dedicată (European Cluster Collaboration Platform-ECCP) special IMM-urilor industriale (COSME), având ca obiectiv combaterea efectelor pandemiei.

European Union Agency for Cybersecurity apreciază că pandemia ar putea fi o oportunitate pentru IMM-uri de a răspunde mai rapid la actuala provocare digitală. Conform Indicelui Economiei digitale (DESI), doar 77% din IMM-uri au un site web. Grupul de lucru al OCDE privind IMM-urile (WPSMEE) a realizat un tablou de bord pentru sprijinirea acestora și a antreprenorilor, prin finanțarea și din surse alternative, inclusiv leasing, factoring și crowdfunding, sugerând utilizarea unui mix de instrumente financiare. Consiliul Europei a pus la punct instrumente specifice, ca răspuns la provocările din sistemele de sănătate publică, iar Comisia Europeană, responsabilă și de criteriile fiscale ale pactului de stabilitate (SGP), a subliniat că este gata să ia în considerare o relaxare a obiectivelor fiscale. Asociația Europeană a Agențiilor de Dezvoltare (EURADA), rețea cu 66 de membri din 21 de țări, realizează conectarea agențiilor de naționale cu parteneri de afaceri și autorități europene. CE, prin intermediul EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises), a lansat o consultare privind sprijinul pentru inovare în Europa, identificarea barierelor care obstrucționează dezvoltarea IMM-urilor, sondaj ce se va închide la 31.05.2020.

A fost accelerată finalizarea programului de creștere a competitivității IMM-urilor, COSME, cu un buget de 2,3 mld. euro, destinat inițierii tinerilor antreprenori printr-un program transfrontalier, parte a programelor Erasmus, pentru a învăţa și acumula cunoștințe de la antreprenorii cu experienţă.

Un inventar al măsurilor de sprijin pentru IMM-uri au realizat în comun AECM – European Association of Guarantee Institutions, ELTI – European Association of Long-Term Investors [30] și NEFI – Network of European Financial Institutions for SMEs, constând, în principal, în acoperirea parțială a salariilor firmelor cu activitate suspendată, amânări la ratele creditelor, stimularea creditelor pentru investiții și lichidități prin subvenționarea dobânzilor și simplificarea procedurilor de accesare, constituirea de platforme online pentru facilitarea accesului la informații și proceduri.

                                                    

Sursa: Academia Romana, secția de științe economice, juridice și sociologie institutul național de cercetări economice ,,costin c. kirițescu”

STUDIU: “IMPACTUL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA UNOR ACTIVITĂȚI ECONOMICE DIN DOMENIILE SERVICIILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *