Oportunități, constrângeri,costuri estimate din evoluțiile contextului național și internațional generate de COVID-19 (Partea III)

Alte măsuri necesare pentru relansarea și consolidarea activității IMM-urilor sunt prezentate, sintetic, în cele ce urmează :

Posibile soluții pentru România

  1. Măsuri sistemice pentru îmbunătățirea mediului de afaceri:

• Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil şi prietenos printr-un cadru legal stabil, predictibil, bazat pe simplificarea birocraţiei şi reducerea sarciniilor fiscale;

• Efectuarea sistematică a testului IMM-urilor pentru noile reglementări juridice;

• Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative, cu reducerea cu cel puţin 10% a numărului de autorizaţii, avize, licenţe pentru agenţii economici;

• Reducerea cu minimum 25% a numărului plăţilor fiscale pentru întreprinzători, România având cel mai ridicat nivel din UE ( de peste 3 ori mai mare decât media)

  • Finalizarea punerii în aplicare a legii nr.62/2014 de modificare a legii IMM-urilor și a Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România – Orizont 2020 aprobată prin HG nr. 859/ 2014:

• Aplicarea, pe deplin, a principiului “Gândiţi mai întâi la scară mică”-„Reglementaţi mai întâi pentru IMM-uri”, în procesul legislativ și în implementarea politicilor şi procedurilor administrative.

• Aplicarea celor 3 componente ale reglementării inteligente (smart regulation) prin: Utilizarea facilităților puse la dispoziție de către C.E. prin “Cadrul temporar”: 1. granturi directe sau avantaje fiscale; 2. garanții subvenționate de stat; 3.împrumuturi publice și private cu rate subvenționate ale dobânzii; 4. flexibilitate creditele pentru export Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM din Ministerul Economiei, FNGCIMM și FRC “Cadrul Temporar” permite accesarea de până la 800.000 euro de întreprindere Valorificarea facilităților oferite de „Reţeaua Intreprinderilor Europene – (EEN)” din cadrul „Spaţiului Economic European” de către tinerii întreprinzători CNIPMMR- în colaborare cu UNPRUniunea Națională a Patronatului Român, UGIR 1903 – Uniunea, etc. Absorbția a min. 5 % din “Facilitatea-pilot” de 50 mil. euro oferită de FEI -C.E. pentru întreprinzătorii care investesc în creșterea competențelor și internaționalizarea activității Acordarea de Credite prin programul „IMMINVEST ROMANIA” care permite IMM-urilor în criză asigurarea lichidităților pentru activitatea curentă sau investiții, prin accesarea unuia sau a mai multor credite FNGCIMM în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice Fondul alocat este de 15 mld. lei, valoarea maximă poate fi de max.10 mil. lei/ IMM pentru investiții și 5 mil. lei/IMM pentru lichidități 30 – Realizarea sistematică a analizei cost-beneficiu pentru IMM-uri, a Testului IMM, a evaluarilor ex-ante a impactului tuturor noilor reglementări; – Consultarea periodică a organizaţiilor reprezentative ale IMM-urilor; – Evaluarea periodică a rezultatelor implementării noilor reglementări.

• Alocarea (dupa modelul european) unei cotei de cel puţin 0,4% din PIB pentru finanţarea programelor destinate IMM-urilor

• Operaţionalizarea de fonduri speciale pentru IMM-uri, similare cu cele din U.E: – Fonduri de seed-capital pentru înfiinţarea de microîntreprinderi de către tineri. – Fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea meşteşugurilor şi serviciilor în spatiul rural. – Fonduri cu capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor/start-up-urilor inovative şi a proiectelor din industriile de vârf. c) Relansarea procesului investițional:

• Realizarea unei hărţi a investiţiilor publice planificate pe o perioadă de 3-5 ani şi promovarea acesteia și către micii întreprinzători pentru o mai bună corelare a investiţiilor publice cu cele private;

• Îmbunătăţirea cadrului legal de stimulare a investiţiilor (OUG nr. 85/2015) şi a schemelor de ajutor de stat, cu simplificarea criteriilor și creșterea accesibilității IMM-urilor;

• Suplimentarea bugetului „Programului pentru dezvoltarea abilităţilor întreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului lor la finanţare”, care este încă subdimensionat;

• Recapitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) şi a Fondului Român de Contragarantare (FRC), precum şi perfecţionarea legislaţiei în vederea creşterii atractivităţii lor pentru IMM-uri, dar şi pentru bănci.

• Susţinerea distribuţiei şi comercializării produselor IMM-urilor prin: – extinderea măsurilor din legea nr. 321/2009 referitoare la comercializarea produselor alimentare, și la protecţia împotriva practicilor anticoncurenţiale ; – instituirea unei reţele de colectare a produselor tradiţionale locale realizate de IMM-uri, inclusiv de micii agricultori şi meşteşugari; – instituirea obligativităţii pentru marile lanţuri de magazine de a asigura un spaţiu minim de desfacere (30%) pentru comercializarea produselor tradiţionale și locale.

  • Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare:

• Implementarea programelor de finanţare din fonduri europene specializate pe: finanţarea internaţionalizării afacerilor româneşti, a clusterelor, a industriilor creative, a internshipului, a start-up-urilor ş.a.

• Susţinerea înfiinţării unei bănci dedicate IMM-urilor sau a programelor speciale de creditare a micilor întreprinzători de către băncile cu capital de stat.

• Instituirea, potrivit practicii europene, a mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ( după modelul francez), care să asigure: creşterea creditării IMM-urilor, soluţii pentru obţinerea de finanţări, şi sesizarea Guvernului în cazul apariției unor probleme majore.

e) Reducerea fiscalității prin :

• Adoptarea unor măsuri de stimulare fiscală pentru înfiinţarea de noi IMM-uri;

• Îmbunătăţirea reglementărilor privind impozitul pe profitul reinvestit. Implementarea principiului de drept fiscal ,,in dubio contra fiscum-neclaritățile din lege trebuie interpretate în favoarea contribuabililor”, cu interpretarea cea mai favorabilă contribuabilului, evitând sancţiunile generate de imperfecţiunile reglementarilor;

• Reducerea dobânzilor penalizatoare pentru debite bugetare;

• Îmbunătăţirea reglementărilor privind controalele, pentru exercitarea cu prioritate a funcţiei preventive a controlului.

f) Dezvoltarea capacității inovative a IMM-urilor:

• Înfiinţarea de agenţii regionale pentru industriile creative, cu scopul coagulării comunităţii întreprinzătorilor şi furnizării de suport pentru creşterea performanţelor creative;

• Crearea de programe de know-how sharing, prin facilitarea şi susţinerea comunicaţiilor şi colaborării între întreprinzătorii locali şi întreprinzătorii străini;

• Implementarea unei baze naţionale de informaţii şi cunoştinţe în care să se înregistreze toate contractele de cercetare ştiinţifică finanţate din surse publice, precum şi rezultatele lor, pentru facilitarea accesului IMM-lor la aceste rezultate. Operaționalizarea măsurilor de perfecționare prezentate ar putea avea multiple efecte economice, precum: creșterea numărului de IMM-uri, amplificarea potențialului și performanțelor firmelor, intensificarea inovării produselor, serviciilor, sistemelor și metodelor manageriale, de marketing,etc.; creșterea productivității muncii naționale și a veniturilor fiscale ale statului, un 32 număr sporit de locuri de muncă, intensificarea incluziunii sociale și îmbunătățirea climatului social, etc

Sursa: Academia Romana, secția de științe economice, juridice și sociologie institutul național de cercetări economice ,,costin c. kirițescu”

STUDIU: “IMPACTUL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA UNOR ACTIVITĂȚI ECONOMICE DIN DOMENIILE SERVICIILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *