Oportunități, constrângeri,costuri estimate din evoluțiile contextului național și internațional generate de COVID-19 (Partea III)

Alte măsuri necesare pentru relansarea și consolidarea activității IMM-urilor sunt prezentate, sintetic, în cele ce urmează : Posibile soluții pentru România Măsuri sistemice pentru îmbunătățirea mediului de afaceri: • Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil şi prietenos printr-un cadru legal stabil, predictibil, bazat pe simplificarea birocraţiei şi reducerea sarciniilor fiscale; • Efectuarea sistematică a testului […]

Oportunități, contrângeri, costuri estimate din evoluțiile contextului național și internațional generate de COVID-19 (Partea II)

Măsuri propuse de alte state și posibile soluții pentru România Starea IMM-urilor din România este departe de nivelul european, la care acestea asigură și ocupă peste 2/3 din locurile de muncă ale sectorului privat și contribuie cu peste jumătate din valoarea adăugată la nivel național. Cu circa 30 IMM-uri la 1.000 de locuitori, România se […]

Oportunități, constrângeri, costuri estimate din evoluțiile contextului național și internațional generate de COVID-19 (Partea I)

               Pandemia COVID-19 afectează major întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din toată lumea, măsurile de combatere a pandemiei prin blocare și carantinare conducând la scăderi severe ale utilizării capacităților de producție, lanțurile de aprovizionare fiind întrerupte, ceea ce duce la lipsa materialelor și bunurilor intermediare. Se înregistrează scăderea dramatică și bruscă a cererii și, deci, […]

Evaluarea impactului COVID –19 asupra mediului economic în lunile martie și aprilie 2020

Cercetarea statistică INS ad-hoc de față a fost adresată managerilor întreprinderilor din industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii, cu privire la percepția acestora privind perspectiva evoluției activității întreprinderii pe care o conduc. Cercetarea a fost realizată în perioada 17-19 martie. Eșantionul a fost format din 8.831 de agenți economici si este reprezentativ la […]

Viziere.ro – cum a reușit să producă și să doneze 115.000 de viziere către oamenii din prima linie

Membrii echipei Viziere.ro au reușit să producă aproape 117.000 viziere, donând peste 114.000 dintre acestea către personalul din prima linie. Si asta, in doar 30 de zile de când au avut ideea de a produce viziere de protecție pentru cadrele medicale. “Am donat 114.195 viziere către personalul din prima linie, am ajutat peste 1.052 spitale, […]

Scutiri și stimulente fiscale pentru întreprinderile sociale în Europa

Există foarte puține țări cu scutiri de taxe special concepute pentru întreprinderile sociale. Modelul general în țările europene este că: ■ Pot exista reduceri fiscale pentru anumite forme de organizații non-profit scutite de impozite; ■ Pot exista scutiri de taxe pentru întreprinderile de integrare / WISE (Work Integration Social Enterprise); ■ Pot exista reduceri fiscale […]

Scurt istoric al întreprinderilor sociale

Ca activitate, economia socială este legată istoric de asociațiile populare și cooperative, care îi alcătuiesc coloana vertebrală. Sistemul de valori și principiile de conduită a asociațiilor populare, reflectate în mișcarea cooperatistă, sunt cele care au dat conceptul modern de economie socială, care este structurat în jurul a trei mari familii de organizații: cooperative, societăți mutuale […]

Legislația europeană cu privire la economia socială

În ultimii ani, legislația europeană are ca obiectiv clar dezvoltarea economiei sociale. Economia socială este văzută ca un actor care are dreptul la concurență și chiar așa și este, ea beneficiind în principiu de sprijin din partea guvernelor. Cu atât mai mult, sunt sprijinite întreprinderile sociale care lucrează cu grupuri de risc ce reprezintă o […]

Cadrul politic pentru întreprinderile sociale

Existența unor cadre de politici pentru întreprinderea socială este dificil de determinat întrucât diferă foarte mult formele, domeniul de aplicare, conținutul și dotarea lor financiară, precum și relevanța lor pentru guverne. În plus, cadrele de politici pentru întreprinderea socială sunt uneori prezentate în cadrul unui set mai larg de politici care vizează economia socială, societatea […]

Întreprinderi sociale din România – Hercules Association

Sediu: Costeşti, Arges Sector de activitate: Dezvoltare comunitară Misiune: Să se dezvolte o comunitate independentă şi puternică în oraşul Costeşti care va fi capabilă să caute soluţii pentru problemele şi dificultaţile cu care se confruntă comunitatea locală.  Viziune : O lume in care tinerii defavorizati din comunitati rurale reusesc sa invinga saracia mostenita de la […]