Întrebări frecvente

1. Când mă pot înscrie în proiect?

Vă puteți înscrie în proiect în perioada 1 februarie 2020  – 13 octombrie 2020.

2. Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a mă înscrie în proiect?

Trebuie să îndepliniți simultan următoarele condiții:

 • domiciliul sau reședința să fie în regiunea Sud-Muntenia sau Sud-Vest Oltenia (Adică județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea).

Nu contează dacă locuiți la sat sau la oraș.

 • să aveți peste 18 ani (varsta minimă pentru dobândirea capacității depline de exercițiu, și de a vă asuma și exercita obligațiile civile)
 • să aveți cel puțin studii medii
 • să nu faceți parte din categoria Neets și să nu dețineți peste 50% participații (ex. acțiuni, capital social) la alte firme, potrivit Ghidului Solicitantului.

(Termenul Neets se folosește în cadrul POCU pentru a descrie categoria de tineri între 16 și 29 de ani inclusiv, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare. Conceptul a fost folosit la scară largă ca indicator pentru politicile orientate către tineret cu privire la ocupare, educație, formare și, de asemenea, incluziune socială în cele 28 de state membre ale UE, începând cu 2010)

 • să vă puteți parteneria cu încă patru persoane care să creadă în ideea dumneavostră, pentru a putea deschide o întreprindere socială (în total trebuie să fiți cel puțin cinci persoane).
3. Care este lista documentelor necesare pentru înscriere?
Următoarele documente completate sunt necesare pentru înscrierea în proiect:
 
 1. Cerere de înscriere în grupul – țintă care include acordul scris privind faptul că datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySmis în toate fazele de evaluare, contractare, implementare/sustenabilitate a proiectului “UCB susține antreprenoriatul social”, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului 679/2016 și a Directivei 2002/58/CE privind protecția datelor cu caracter personal,
 2. Chestionarul de înscriere completat,
 3. Declarație pe propria răspundere că nu faceți parte din grupul – țintă al unui alt proiect finanțat în cadrul acestui apel POCU (“Sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale” AP4/PI9.v/OS 4.16), și că nu aveți/ veți avea calitatea de asociat majoritar în structura altor întreprinderi,
 4. Copie după certificatul de naștere,
 5. Copie după certificatul de căsătorie,
 6. Copie după adeverință / Diplomă de studii,
 7. Copie CI/BI,
 8. Act doveditor în original din care să rezulte statutul pe piața muncii.
4. Care este suma maximă nerambursabilă pe care o pot primi?

Suma maximă este 462.380 lei (adică aproximativ 100.000 euro). Astfel, recomandăm să se înscrie în proiect doar cei care își doresc o subvenție nici mai mare, nici mai mică decât cei 462.380 lei.  

*Această subvenție este gândită exclusiv ca un ajutor al antreprenorului social pentru a porni “motorul” unei întreprinderi. Asta înseamnă că baza înființării unui astfel de business trebuie să plece de la o viziune pe termen lung a afacerii și în niciun caz să țintească doar obținerea subvenției și rularea ei pe perioada derulării proiectului.  

5. Ce este, de fapt, o întreprindere socială?

Întreprinderile sociale pot fi:

a) societăţi cooperative de gradul I (societate cooperativă meșteșugărească) ce funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;

b) asociații, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

c) societăți cu răspundere limitată.

6. Cum pot obține atestatul de întreprindere socială?

ART. 8  din Legea nr. 219  / 23 iulie 2015 privind economia socială specifică următoarele:

(1) Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială, denumit în continuare atestat.  

(2) Atestatul se acordă la solicitarea persoanelor juridice prevăzute la art. 3 pe baza actelor de înfiinţare şi funcţionare.

(3) Atestatul certifică scopul social al întreprinderii sociale şi conformarea acesteia la principiile enunţate la art. 4.

(4) Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea următoarelor criterii:  

 • a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
 • c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 • d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

(5) Atestatul se eliberează de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, prevăzut la art. 24 alin. (2).    

(6) Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.    

7. Ce fel de întreprinderi sociale pot înființa în cadrul proiectului, ce profil pot avea?

Întreprinderile sociale sunt obligate să respecte Legea specifică, Ghidul Solicitantului și Schema de ajutor de minimis. Ultimele două afirmă că vor fi finanțate acele întreprinderi sociale care au ca domeniu de activitate oricare altul, în afară de cel legat de agricultură și prelucrarea agricolă primară.

*Spre exemplu, fabricarea de făină nu este eligiblă pentru proiectul nostru, fiind vprba despre prelucrare agricolă primară a grâului. O fabrică de cozonac, însă, este eligibilă și poate primi finanțare. La fel, cateringul de prăjituri sau vânzarea la un chioșc a prăjiturilor din făină este eligibil.

8. Pot înființa o grădiniță, chiar dacă nu sunt educatoare?

Da, puteți deschide orice fel de întreprindere socială, în măsura în care se încadrează în cerințele din Ghidul Solicitantului și în măsura în care legea permite.

Puteți deschide o grădiniță dacă nu sunteți educatoare, însă nu puteți deschide, de pildă, o firmă de contabilitate dacă nu sunteți acreditat contabil.

9. Întreprinderea socială pe care o înființez nu poate avea mai puțin de 5 acționari/asociați?

Nu, sub nicio formă. Ghidul Solicitantului prevede că o întreprindere sociale trebuie să aibă cel puțin 5 acționari sau asociați pentru a putea fi înființată în cadrul proiectului. 

Ca atare, fiecărei persoane interesate de înscrierea în grupul țintă i se va aduce la cunoștință că, oricât de bun ar fi planul de afaceri pe care îl va concepe, în final, indiferent de rezultatul evaluării, nu va primi finanțare pentru înființarea și funcționarea întreprinderii sociale decât dacă va mai convinge încă alte patru persoane de viabilitatea ideii sale. Astfel, i se va recomanda să aducă persoanele care împărtășesc aceeași viziune socială în grupul-țintă al proiectului.

10. Cum conving încă patru persoane să ne asociem?

Pentru a reuși acest lucru, condiția esențială este ca ideea de business social să corespundă în mod real nevoilor unei comunități (ex ipotetic: o comunitate care are nevoie de apă sau îngrijire la domiciliu bătrâni), în acest fel realizându-se și  “selecția naturală” a partenerilor care cred în propunerea dumneavoastră. În acest fel, aveți șanse mari ca cele patru persoane să existe deja în proximitate și între timp să fi observat și ele acea nevoie a comunității.

Mai există și avantajul că, dacă misiunea socială este bine aleasă și bine comunicată, însăși comunitatea vă va ajuta să vă dezvoltați, de aici putându-vă găsi și partenerii cei mai potriviți. Am putea să ne imaginăm un exemplu: înființați o întreprindere socială care produce pantofi pentru persoanele cu un handicap la talpa piciorului. Le realizați pe comandă, la prețuri modice. În acest caz, comunitatea dumneavoastră este extinsă și nu se găsește doar în zona de implementare a proiectului, ci în toată țara. Iar clienții nu vor fi doar persoanele cu handicap, ci și prietenii sau membrii familiilor lor. În acest caz, comunitatea este extrem de  importantă, ajutându-vă să vă dezvoltați.

Persoanele care doresc să se înscrie în grupul – țintă, dar nu au încă 4 asociați, pot fi înscrise pe o listă de așteptare și pot lua contact între ele prin intermediul paginii de Facebook sau a facilitatorului expert, angajat în cadrul proiectului.

11. Cele cinci locuri de muncă obligatorii din cadrul întreprinderii pe care o înființez pot fi ocupate exclusiv de către cei cinci asociați sau sunt separate?

Cel puțin două persoane din acționariat trebuie să fie și angajate în întreprinderea socială, potrivit Ghidului Solicitantului. Deci, la această cifră ne-am limitat și noi, în cadrul proiectului. Asta înseamnă că, dintre cei cinci acționari/ asociați, pot fi angajați doi, trei, patru sau toți cinci, la libera alegere a partenerilor din întreprinderea socială. Obligativitatea, însă, va fi crearea și menținerea celor cinci locuri de muncă solicitate, timp de 24 de luni.

Pentru reușita afacerii dumneavoastră, recomandăm să angajați specialiști și experți.

12. Pentru cât timp trebuie să am reședința sau rezidența în zona de implementare a proiectului?

Pe toată perioada derulării proiectului și pe perioada de sustenabilitate a acestuia.

13. Pot înființa sediul întreprinderii sociale în alte zone decât Sud-Muntenia sau Sud-Vest Oltenia?

Regula este că, pentru a putea aplica trebuie să aveți domiciliul sau reședința în zona Sud Muntenia sau Sud Vest Oltenia, iar întreprinderile sociale pe care le  înființați să fie la sat sau la oraș în oricare dintre cele două regiuni, cu sediul social și cu punctele de lucru pentru care cereți subvenție.

Și totuși, punctele de lucru ale întreprinderii sociale pot fi în alte zone decât Sud-Muntenia sau Sud-Vest Oltenia cu o singură condiție: dacă veți avea un punct de lucru care funcționează absolut independent și nu valorifică în niciun fel nimic din ceea ce s-a cumpărat cu fonduri din proiect, sau forța de muncă finanțată prin subvenție.

14. Cursurile sunt obligatorii?

Da, cele trei cursuri sunt obligatorii, sunt acreditate de Autoritatea Națională de Calificări și fiecare se finalizează cu un examen de certificare a competențelor sub formă de grilă. Primii 75 de membri ai grupului – țintă, în ordinea punctajului obținut la examene (media celor 3 examene) vor fi premiați.

Planul de afaceri nu poate intra în evaluare dacă nu aveți finalizate aceste cursuri. Și, măcar la două dintre ele trebuie să treceți examenul.

În afară de orele de teorie, proba practică ce se va lua în considerare pentru absolvirea cursurilor va fi chiar schița planului de afaceri cu care v-ați înscris în proiect. După absolvirea cursurilor, planul de afaceri poate fi mult îmbunătățit față de ideea inițială sau poate arăta chiar diferit.

**Persoanele care nu au nicio viziune socială, nicio idee de întreprindere socială, și  doresc doar sa fie absolvenți de cursuri gratuite nu se pot înscrie în grupul țintă.

15. Cursurile sunt gratuite?

Cursurile sunt gratuite, iar cazarea, masa și suportul de curs sunt asigurate. Transportul nu este inclus și trebuie suportat de fiecare beneficiar în parte.

16. Ce învăț la cursuri, mai concret?

Planul programului de formare specifică cuprinde trei cursuri:

 • Antreprenor în economia socială (56 de ore, dintre care 18 de pregătire teoretică și 38 de pregătire practică),
 • Manager de întreprindere socială (40 de ore, dintre care 14 de pregătire teoretică și 26 de pregătire practică),
 • Competențe civice și sociale (40 de ore, dintre care 14 de pregătire teoretică și 26 de pregătire practică).

Câteva competențe cu care veți rămâne în urma cursurilor:

 • Competente antreprenoriale;
 • Realizarea studiului de fezabilitate;
 • Elaborarea planului de afaceri;
 • Gestionarea afacerii;
 • Elaborarea proiectului social al afacerii;
 • Gestionarea activității sociale;
 • Promovarea antreprenoriatului social;
 • Dezvoltare personală,
 • Coordonarea, luarea deciziilor, delegarea sarcinilor, monitorizarea și evaluarea activităților derulate de subordonați, eficientizare, previzionare, etc

Scopul cursurilor este să vă pregătească pentru realizarea unui plan de afaceri coerent, bine fundamentat, realist și sustenabil, cu ajutorul căruia să câștigați subvenția de 462.380 lei.

17. Beneficiez de consultanță gratuită din partea experților din proiect când realizez planul de afaceri?

Nu oferim consultanță de afaceri. Dar oferim sprijin în elaborarea planului de afaceri. Asta înseamnă că puteți pune orice întrebări doriți în acest sens la cursurile de pregătire și veți primi răspuns pe loc. Ideea, desigur, este să puneți cele mai potrivite întrebări pentru afacerea dumneavoastră. De asemenea, nu ne putem angaja să răspundem întrebărilor în particular, ci doar în cadrul cursurilor.

18. Cine evaluează planurile de afaceri?

Evaluarea planurilor de afaceri o face o comisie de specialiști din afara proiectului, care nu sunt angajații beneficiarului. Doar pe perioada evaluării și strict pentru aceasta, specialiștii vor primi onorariu pentru expertiză.

Aceasta va fi formată din trei membri: un reprezentant al sectorului economiei sociale, unul al mediului de afaceri din regiune și altul al unei instituții financiar-bancare. Fiecare membru al comisiei va evalua independent, iar punctajul final va fi media punctajelor date de membrii comisiei. Președintele comisiei va fi managerul de proiect – el nu va evalua planuri de afaceri, ci va veghea ca procesul de selecție să fie transparent și nediscriminatoriu.

Procedura de selecție a planurilor de afaceri are cinci etape:

 • verificarea eligibilității planurilor de afaceri,
 • evaluarea punctajului fiecărui plan de afaceri,
 • selecția planurilor de afaceri ce vor fi finanțate,
 • depunerea contestațiilor,
 • evaluarea contestațiilor.
19. Care este calendarul de plată a subvenției?

Subvenția este împărțită în trei tranșe:

Prima tranșă se acordă în momentul obținerii atestatului ca întreprindere socială. Atestatul poate fi obținut în termen de 7 zile – maximum patru luni.

*Dacă în patru luni nu reușiți să obțineți atestatul, contractul și finanțarea lui devin nule.

Cuantumul primei tranșe nu poate depăși 50% din valoarea totală a ajutorului de minimis solicitat prin planul de afaceri. Și nu poate fi mai mare decât suma cheltuielilor prevăzute în bugetul previzionat al planului de afaceri pentru primele opt luni.

Așadar, prima tranșă reprezintă suma necesară pentru cheltuielile estimate de înființare a întreprinderii sociale și de funcționare a acesteia în primele opt luni de la dobândirea personalității juridice.

Suma se poate acorda în avans sau pe baza documentelor justificative (stat de plată, ordin de plată, factură, contract etc.) și în urma verificărilor făcute de experții monitorizare întreprinderi sociale.

În cazul în care se solicită plata în avans, cuantumul sumei și modul de calcul exact va fi descris într-o cerere care se va inainta de către administratorul întreprinderii sociale către solicitant.

A doua tranșă se acordă în următoarele opt luni de la primirea primei tranșe.

Nici aceasta nu poate depăși 50% din valoarea totală a ajutorului de minimis solicitat prin planul de afaceri. La fel, cuantumul ei nu poate fi mai mare decât suma cheltuielilor prevăzute în bugetul previzionat al planului de afaceri pentru lunile aferente.

Se acordă în avans conform procedurilor enunțate în cazul primei tranșe.

Dacă nu a fost cheltuită integral prima tranșă ori au fost observate la monitorizare cheltuieli neconforme cu planul de afaceri, a doua tranșă se va diminua cu suma necheltuită/cheltuită necorespunzător.

A treia tranșă se acordă în ultimele șase luni de funcționare a întreprinderii sociale în cadrul proiectului și reprezintă suma necesară pentru cheltuielile estimate ale acestei perioade. Cuantumul ei nu poate fi mai mare decât suma cheltuielilor prevăzute în bugetul previzionat al planului de afaceri pentru lunile aferente. În avans se acordă conform procedurilor similare primelor două tranșe.

Dacă nu a fost cheltuită integral tranșa a doua ori experții au constatat că ați făcut  cheltuieli neconforme cu planul de afaceri, a treia tranșă se va diminua cu suma necheltuită/cheltuită necorespunzator.

20. Ce cheltuieli sunt eligibile?

Toate cheltuielile din planul de afaceri sunt eligibile, cu excepția cumpărării de imobile (teren și casă), precum și a bunurilor second-hand. 

21. Acordarea subvenției nu este legată în niciun fel de atingerea unei anumite cifre de afaceri sau profit?

Nu, nu vor exista indicatori economici obligatorii minimali de genul profit sau cifră de afaceri. Aceasta fiindcă, în cazul antreprenoriatului social, legea nu permite posibilitatea acordării dividendelor (Legea nr. 219/ 23 iulie 2015 privind economia socială). Profitul este reinvestit sau folosit în beneficiul comunității.

În schimb, însă, pentru a obține finanțarea, planul de afaceri trebuie să fie suficient de solid și de consistent, cât să demonstreze viabilitatea întreprinderii sociale pe termen lung. Practic, trebuie să demonstrați că misiunea socială asumată prin planul de afaceri nu va muri după ce vor trece cele 24 de luni de la primirea ajutorului nerambursabil.

Cel mai probabil, vor fi respinse de la finanțare planurile de afaceri care prevăd existența întreprinderilor sociale doar pe perioada acordării subvenției și nu au gândire pe termen lung, viziune economică și socială.

22. În ce situație aș putea da banii înapoi?

Sunteți puși în situația de a returna toți banii în cazul în care nu reușiți să păstrați timp de 24 de luni cele cinci locuri de muncă din cadrul întreprinderii sociale pe care o înființați.

23. Întreprinderile sociale sunt obligate să facă angajări, chiar dacă nu au obținut toate autorizațiile necesare funcționării și nu desfășoară activitate?

Conform Ghidului Solicitantului, fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, în termen de cel mult 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, numărul de persoane corespunzător cuantumului ajutorului de minimis primit. Obținerea autorizațiilor trebuia prevăzută în planul de afaceri, riscul neobținerii acestora în timp util fiind un risc asumat de administratorul schemei prin aprobarea respectivului planului de afaceri.

24. Angajații întreprinderilor sociale pot avea domiciliul sau reședința în regiuni de dezvoltare diferite de cea în care se implementează proiectul?

Nu. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor sociale nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea/ regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.

25. Pot interveni modificări în structura acționariatului întreprinderii sociale nou înființate în timpul implementării planului de afaceri, respectiv în perioada de sustenabilitate?

Da, pot interveni modificări în structura acționariatului, cu acordarea unei atenții deosebite acționarului majoritar, care trebuie să rămână în continuare acționar majoritar până la finalizarea perioadei de sustenabilitate.

26. Dacă o persoană care urmează cursul de ”Antreprenor economie socială” la administratorul de grant X decide ulterior să urmeze cursul ”Manager întreprindere socială” la administratorul Y, iar planul de afaceri să-l depună la administratorul de grant Y, se consideră dublă finanțare, chiar dacă sunt standarde ocupaționale diferite?

Potrivit prevederilor Ghidului solicitantului – Condiții specifice ”Sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale AP IV/PI9v/OS4.16”, în cadrul procesului de selecție a planurilor de afaceri pot participa și persoane care nu au urmat cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale (Antreprenor in economia socială Cod COR 112032 SAU Manager de întreprindere socială cod COR 112036).

Selecția planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului se va realiza în limita de 10% dintre toate planurile de afaceri selectate pentru finanțare.

Planurile de afaceri selectate în această etapă vor beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestora în aplicare.

De asemenea, în conformitate cu prevederile documentului ”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” versiunea mai 2019, subcapitolul 4.2. Eligibilitatea proiectului (pag. 37), proiectul propus spre finanțare (aceleași activități, pentru aceiași membri ai grupului țintă) trebuie să îndeplinească condiția de a NU mai fi beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile (evitarea dublei finanțări).

În acest sens, solicitantul/ beneficiarul trebuie să se asigure că participanții la operațiuni nu au reprezentat grup țintă pentru formare profesională pe același tip de curs și domeniu (și același nivel de calificare), cofinanțat din fonduri nerambursabile.

În consecință, dacă o persoană care urmează cursul de ”Antreprenor economie socială” la administratorul de grant X decide ulterior să urmeze cursul ”Manager întreprindere socială” la administratorul de grant Y, participarea la acest al doilea curs nu respectă principiul evitării dublei finanțări, reprezentând cheltuială neeligibilă în cadrul proiectului administrat de administratorul de grant Y.

27. La finalul perioadei de sustenabilitate, numărul persoanele angajate în cadrul întreprinderilor sociale poate fi mai mic decât numărul locurilor de muncă asumat inițial prin planul de afaceri?

La finalul perioadei de sustenabilitate, numărul persoanelor angajate în cadrul întreprinderilor sociale nou înființate trebuie să fie cel puțin egal cu numărul asumat inițial prin planul de afaceri.

În perioada ulterioară celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării proiectului, respectiv pe durata celor 6 luni de sustenabilitate obligatorie după finalizarea implementării proiectului, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării întreprinderii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.

28. Există condiția de a menține rata orară a angajaților pe perioada celor 6 luni de sustenabilitate? Dar a normei de muncă?

Da, există obligația respectării ratei orare și a normei stabilite în planul de afaceri.

Persoanele pot fi angajate atât full-time, cât şi part-time, cu condiția ca norma să fie respectată întocmai şi în cele 6 luni după cele 18 luni de implementare, conform planului de afaceri. Rata orară poate să crească, dar nu poate să scadă.

29. Este obligatoriu ca întreprinderea socială să fie o întreprindere nou înființată sau poate fi creată și prin modificarea unei întreprinderi deja existente?

Întreprinderea socială trebuie să fie nou-înființată, nu creată prin modificarea statutului uneia deja existente.

30. Persoanele fizice care înființează afaceri pot fi asociați majoritari în structura altor întreprinderi la data depunerii planului de afaceri?

Chiar dacă sunt asociați majoritari la momentul depunerii planului de afaceri, persoanele fizice care înființează afaceri în cadrul Solidar Start-up nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi la data semnării contractului de subvenție.

31. O persoană fizică poate înființa mai multe întreprinderi sociale în cadrul Solidar Start-up?

Nu. Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere socială nou înființată în cadrul acestui program. În cazul în care întreprinderea socială se înființează ca societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.

32. Membrii fondatori/ membrii Consiliului Director al unui ONG (asociație/fundație) au calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi? Dar un PFA sau întreprindere individuală?

Calitatea de asociat majoritar este atribuită entităților economice cu scop lucrativ, de tipul societăților comerciale constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990.

În ceea ce privește persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) şi întreprinderile familiale (IF) care își desfășoară activitatea economică potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr. 44/2008, proprietarii acestora dețin integral (100%) entități economice cu scop lucrativ. Asociațiile şi fundațiile constituie, potrivit art. 1 alin. (2) al Ordonanței nr. 26/ 200, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, având scop nelucrativ (potrivit Legii nr. 287/2009 – Noul Cod Civil).

Membrii fondatori/ membrii Consiliului Director ai unui ONG (asociație/fundație) nu intră sub incidența următoarei restricții din Ghidul Solicitantului anterior menționat: ”Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție”.

33. Achiziționarea unei francize de către întreprinderea socială înființată în cadrul programului este eligibilă? Adică se încadrează la punctul 15.4 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare?

În conformitate cu prevederile ghidului solicitantului, achiziționarea unei francize de către întreprinderea socială înființată în cadrul schemei de minimis reprezintă cheltuială eligibilă în cadrul categoriei Cheltuieli eligibile directe care intră sub incidența ajutorului de minimis, Subcategoria 15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare? – 15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, în condițiile în care se desfășoară în legătură cu activitățile eligibile care fac obiectul schemei de minimis.
În același timp, se vor avea in vedere prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice ”Sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale AP IV/PI9v/OS4.16”, privind obligativitatea obținerii atestatului de întreprindere socială.

34. Care este termenul până la care trebuie să devină operaționale întreprinderile sociale?

Întreprinderile sociale nou înființate vor deveni operaționale (vor obține atestatul de întreprindere socială) în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție, dar nu mai târziu de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare între beneficiarul proiectului și AM POCU/OI POCU. După înființare, întreprinderile sociale nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.

35. Se pot efectua plăți pentru cheltuieli angajate în primele 18 luni de funcționare și după expirarea termenului de 18 luni? Sau toate plățile trebuie efectuate în primele 18 luni de funcționare?

Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor sociale nou create trebuie efectuate în cadrul celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării proiectului. În consecință, plata pe care o primește beneficiarul final prin administratorul schemei trebuie să se facă în cadrul celor 18 luni. Beneficiarul subvenției poate să cheltuiască sumele primite după cele 18 luni, cu condiția ca acestea să fie aferente cheltuielilor angajate în primele 18 luni. Prin termenul “angajate” înțelegem fie angajate şi neplătite, fie angajate şi plătite din surse proprii.

36. Beneficiarii ajutoarelor de minimis în cadrul Solidar Start-up pot beneficia și de alte ajutoare de minimis (de exemplu, subvenție locuri de munca, ucenicie), dar suma totală (inclusiv finanțarea) să nu depășească 200.000 euro în 3 ani conform regulamentelor?

Da, beneficiarii ajutoarelor de minimis în cadrul apelului de proiecte Solidar – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale pot beneficia și de alte ajutoare de minimis cu condiția încadrării în plafonul total de 200.000 euro în 3 ani fiscali consecutivi, conform Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind ajutorul de minimis.

37. Cum poate fi responsabilizat beneficiarul ajutorului de minimis prin prisma utilizării corespunzătoare a subvenției primite?

Responsabilizarea beneficiarul ajutorului de minimis din prisma utilizării corespunzătoare a subvenției primite se va realiza prin contractul de subvenție. Contractul de subvenție furnizat de AM POCU ca anexă a ghidului solicitantului este un model de contract orientativ.

Administratorii schemelor de minimis pot completa contractul de subvenție cu clauze suplimentare în vederea responsabilizării beneficiarului ajutorului de minimis și/sau recuperării ajutorului de minimis acordat. Totuși, atragem atenția administratorilor schemelor de minimis că prevederile suplimentare trebuie să fie definite cu responsabilitate și să fie proporționale cu valoarea ajutorului de minimis acordat, respectarea lor întocmai fiind în sarcina exclusivă a semnatarilor contractului de subvenție.

38. Dacă banii respectivi intră în cont după ce se încheie cele 18 luni de implementare, mai sunt eligibili?

Nu. Conform prevederilor Ghidului Solicitantului aplicabil, toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor sociale nou create trebuie efectuate în cadrul celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării proiectului.
Termenul “plăți” se referă la plățile efectuate de administratorul schemei către beneficiarul final.

39. Achizițiile din bugetele de minimis sunt în responsabilitatea administratorilor schemei de minimis, conform legislației, fără să fie necesară trimiterea spre aprobare către finanțator?

Achizițiile din bugetele de minimis sunt în responsabilitatea administratorilor schemei de minimis. Orice modificare a acestora va fi făcută în baza unui act adițional la contractul de subvenție. Planurile de achiziții nu trebuie transmise către Autoritatea de Management sau la Organismele Intermediare.

40. Cât timp se păstrează bunurile achiziționate prin planurile de afaceri după finalizarea proiectului?

În contractul de subvenție se precizează că bunurile achiziționate prin planurile de afaceri se păstrează 3 ani de la data de finalizare a proiectului.

41. Schema de ajutor de minimis exclude doar activitățile în domeniul agriculturii, acvaculturii și procesării agricole primare. În afară de aceste domenii de activitate, mai sunt și altele excluse? Dacă da, care sunt acestea?

Schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se acordă:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

b) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;

c) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri: • atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză; • atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integral către producători primari.

d) pentru activitățile legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării şi funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;

f) pentru activitățile care implică achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

42. Cum este tratată situația în care sunt deținute fix 50% din părțile sociale în alt business în cadrul acestui proiect?

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul Solidar Start-up.
În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar. În consecință, o persoană fizică poate deține părți sociale numai într-o singură întreprindere înființată și finanțată în cadrul schemei de minimis Solidar Start-up.

43. Dacă în perioada de sustenabilitate privind locurile de muncă, intreprinderile sociale nu mai au venituri, dar mențin locurile de muncă și cheltuielile salariale aferente din resursele fondatorului/ administratorului, este vreo penalizare?

Nici schema de ajutor de minimis și nici GSCS nu impun nicio condiție legată de veniturile/profitul acestor entități în perioada de implementare sau în cea de sustenabilitate.

Obiectivul acestei scheme de finanțare este acordarea de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei.

Astfel, în situația în care întreprinderile sociale înființate în cadrul Solidar Start-up nu mai au venituri în perioada de sustenabilitate, însă locurile de muncă sunt menținute, iar salariile aferente sunt acordate angajaților din alte surse, prevederile Ghidului Solicitantului nu impun nicio penalizare. Subliniem, însă, că trebuie respectate normele de lucru și salariile stabilite în cadrul planurilor de afaceri aprobate.

44. După expirarea perioadei de sustenabilitate a locurilor de muncă, respectiv a celor 3 ani în care trebuie menținute activele achiziționate în scopul pentru care au fost achiziționate, SES-ul poate fi închis/dizolvat, cu respectarea normelor legale in vigoare?

Conform Ghidului Solicitantului, după încheierea proiectului, solicitantul/ partenerii au obligația să asigure sustenabilitatea întreprinderilor pentru o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea proiectului și să mențină condițiile care au stat la baza atestării ca întreprindere socială pentru minimum 24 de luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială.

De asemenea, printre obligațiile cu caracter general aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis din cadrul contractului de subvenție (art. 6, secțiunea B, din Anexa 3 a Ghidului Solicitantului), se numără menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

Odată cu expirarea termenelor anterior menționate, întreprinderea socială, ținând cont de capacitatea sa juridică proprie, are libertatea de dispune de ea însăși cum consideră necesar, inclusiv prin închiderea și dizolvarea sa, cu respectarea normelor legale în vigoare.

45. Aplicantul (persoana înscrisă în grupul țintă) este proprietarul unei Întreprinderi Individuale/ PFA. Poate participa la curs și la competiția de planuri de afaceri? Dacă da, poate înființa o intreprindere sociala care are statut de SRL și să dețină părțile sociale majoritare?

Calitatea de asociat majoritar este atribuită entităților economice cu scop lucrativ, de tipul societăților comerciale constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990. În ceea ce privește persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) şi întreprinderile familiale (IF) care își desfășoară activitatea economică potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr. 44/2008, proprietarii acestora dețin integral (100%) entități economice cu scop lucrativ.

Proprietarul unei Întreprinderi Individuale/ PFA poate participa la cursul de antreprenoriat și la competiția de planuri de afaceri, însă, pentru a beneficia de finanțare pentru implementarea planului de afaceri și înființarea unei întreprinderi sociale, trebuie să renunțe la statutul de proprietar al Întreprinderii Individuale/ PFA înainte de momentul semnării contractului de subvenție.

În consecință, chiar dacă sunt asociați majoritari/ proprietari ÎI/ PFA la momentul înscrierii în Grupul Țintă sau la momentul depunerii planului de afaceri, persoanele fizice care înființează afaceri în cadrul Solidar Start-up nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi/ proprietari ÎI/ PFA la data semnării contractului de subvenție.

46. Angajații intreprinderii sociale trebuie să fie angajați doar cu normă întreaga? Există vreo restricție în acest sens?

Persoanele pot fi angajate atât full-time, cât şi part-time. Rata orară poate să crească, dar nu poate să scadă. Norma de muncă stabilită în planul de afaceri va fi respectată întocmai pe parcursul celor 18 luni de implementare, precum și pe parcursul celor 6 luni de sustenabilitate.

47. Doi sau trei aplicanți se pot uni, astfel incat să prezinte un singur plan de afaceri? Această întrebare vine din raționamentele următoare: Asociația presupune minim 3 fondatori cu drepturi depline, iar Cooperativa, minim 5 membri. În aceasta situație, care dintre participanți va fi “liderul” acestei asocieri și reprezentantul legal al intreprinderii sociale nou create?

Conform Ghidului Solicitantului, planurile de afaceri pot fi elaborate individual sau în echipă de participanți în cadrul cursurilor de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale.

Chiar dacă este elaborat în echipă, o singură persoană din grupul țintă își va asuma rolul de solicitant al ajutorului de minimis și va depune spre selecție și finanțare planul de afaceri. În cazul în care întreprinderea se înființează ca asociație sau cooperativă, ceilalți membri care au contribuit la elaborarea planului de afaceri pot fi co-fondatori/ membri.

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, nu există restricții privind persoana care are calitatea de reprezentant legal al unei întreprinderi sociale nou create, câtă vreme deține acest rol într-o singură entitate înființată în cadrul schemei. Obligația prevăzută pentru rolul de asociat majoritar este, însă, bine definită: în cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.

48. Cofinanțarea prevăzută în planul de afaceri care vine peste suma aferentă subvenției trebuie justificată cu documente financiar-contabile în etapa de implementare? Există penalizari pentru beneficiar în situația în care nu realizează cheltuieli care se ridică la valoarea asumata pentru contribuția proprie?

La nivelul OI/ AM nu există condiții sau restricții în ceea ce privește utilizarea cofinanțării private a planului de afaceri și nu vor fi solicitate documente justificative. Administratorii schemelor de ajutor de minimis vor monitoriza, în schimb, respectarea angajamentelor prevăzute în planul de afaceri, inclusiv asigurarea existenței cofinanțării proprii asumate de Beneficiarii finali. Valoarea finală a cofinanțării proprii poate să fie diferită față de cea asumată în cadrul planului de afaceri, dar trebuie să fie în cuantumul necesar, astfel încât planul de afaceri să fie implementat în condiții optime.

49. Dacă angajatul își dă demisia pe parcursul celor 18 luni, în ce termen trebuie să găsim o persoană care să-l înlocuiască? Cât timp poate fi “vacant” unul dintre locurile de muncă asumate prin proiect?

Pentru a preveni vacantarea posturilor, AM POCU recomandă introducerea unor clauze în cadrul contractelor individuale de muncă, astfel încât angajatul care dorește să își dea demisia să comunice angajatorului, printr-o notificare scrisă, încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz de 30 de zile.

Pe parcursul celor 30 de zile, angajatorul va trebui să caute și să găsească un nou angajat pentru postul prevăzut în planul de afaceri aprobat pentru finanțare. În cazul în care, pe parcursul celor 18 luni de implementare a planului de afaceri, locul/ locurile de muncă create în cadrul întreprinderii sociale se vacantează, totuși, din diverse cauze sau se suspendă, beneficiarul are un termen de maximum 30 de zile să ocupe locul/ locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri.

50. Dacă beneficiarul subvenției dorește instruirea/ formarea unor tineri angajați într-un anume meșteșug necesar desfășurării activității profesionale, este această cheltuială cu programul de formare una eligibilă ce poate fi inclusă în PA? Dacă da, în care dintre cheltuielile eligibile aferente ajutorului de minimis poate fi încadrată?

Instruirea/ formarea angajaților din întreprinderile sociale nou înființate este o cheltuială eligibilă care poate fi introdusă în cadrul planului de afaceri. Se încadrează în cheltuielile eligibile directe care intră sub incidența ajutorului de minimis, categoria MySMIS 26-Cheltuieli cu subvenții/ burse/ premii/ ajutoare, subcategoria MySMIS 159-Subvenții pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat), subcategoria (descrierea cheltuielii) 3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară.

51. Se pot înscrie în grupul țintă persoane între care există legături de rudenie? Dacă da, poate participa fiecare cu un plan de afaceri, daca fiecare respectă încadrarea în plafonul de ajutor de minimis, precum și condițiile de eligibilitate?

Da, se pot înscrie în grupul țintă persoane între care există legături de rudenie. Fiecare poate depune planul său de afaceri, în condițiile respectării prevederilor Ghidului Solicitantului.

52. Dacă persoana din grupul tinta al cărei plan de afaceri selectat înființează o intreprindere sociala cu statut de SRL, poate coopta un asociat minoritar care nu este parte din grupul țintă al proiectului? Daca da, acesta trebuie să îndeplinească anumite condiții și care sunt acestea?

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, doar persoana al cărei plan de afaceri este selectat spre finanțare trebuie să aibă calitatea de asociat majoritar.

Câștigătorul planului de afaceri/ asociatul majoritar se poate asocia cu alte persoane (asociați minoritari) care nu trebuie să respecte prevederile GS privind grupul țintă, câtă vreme acestea nu fac parte din grupul țintă al proiectului.

Cu toate acestea, persoanele fizice care devin asociați minoritari nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul Solidar Start-up.

53. O persoană care este președinte al unui ONG (o asociație în cadrul căreia este președinte și membru fondator, alături de alte 2 persoane) poate beneficia de subvenție pentru a înființa o intreprindere sociala cu statut de SRL, în cadrul căruia să fie asociat majoritar?

Calitatea de asociat majoritar este atribuită entităților economice cu scop lucrativ, de tipul societăților comerciale constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990.

În ceea ce privește persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) şi întreprinderile familiale (IF) care își desfășoară activitatea economică potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr. 44/2008, proprietarii acestora dețin integral (100%) entități economice cu scop lucrativ. Asociațiile şi fundațiile constituie, potrivit art. 1 alin. (2) al Ordonanței nr. 26/ 200, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, având scop nelucrativ (potrivit Legii nr. 287/2009 – Noul Cod Civil).

Membrii fondatori/ membrii Consiliului Director ai unui ONG (asociație/fundație) nu intră sub incidența restricției din Ghidul Solicitantului anterior menționat: ”persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție”.

54. O persoană care este acționar majoritar într-un SRL și care se înscrie în proiect, poate înființa o intreprindere sociala cu statut de ONG (asociație/fundație) alături de alte 2 persoane? Dacă da, are vreo restricție privind raportul sau în ONG raportat la ceilalți membri fondatori?

O persoană nu trebuie să aibă calitatea de acționar majoritar în structura altor întreprinderi (deci, nici în structura unui SRL) la momentul semnării contractului de subvenție. În consecință, dacă își păstrează calitatea de asociat majoritar într-un SRL, persoana respectivă nu va putea înființa niciun fel de întreprindere socială în cadrul schemei de minimis Start-up Solidar.

O persoană care este acționar majoritar în structura unui SRL poate fi, însă, acționar minoritar al unei întreprinderi sociale, câtă vreme cel care înființează întreprinderea/ asociatul majoritar al întreprinderii sociale nou create întrunește toate condițiile prevăzute de Ghidul Solicitantului.

55. Persoana fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat trebuie să fie și administrator al SESului? Există persoane, de ex. anumite profesii liberale sau angajați în anumite sisteme publice, care pot deține SRL-uri în calitate de asociat majoritar/unic însă nu pot avea calitatea de administrator. Pot astfel de persoane să înființeze o intreprindere sociala prin proiect și să desemneze o altă persoană pentru rolul de administrator?

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, persoana al cărei plan de afaceri este selectat spre finanțare trebuie să îndeplinească doar condiția privind calitatea de asociat majoritar.

Nu există prevederi/ obligații conform cărora asociatul majoritar trebuie să dețină calitatea de administrator al întreprinderilor sociale nou create.

56. Ce cheltuieli pot fi încadrate în categoria nr 4. Alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderii? Putem încadra aici lucrări de construcție, de ex. construirea unui corp de clădire unde intreprinderea sociala își va derula activitatea? Sau cheltuieli cu renovarea/recompartimentarea unui spațiu închiriat prin proiect? Dar lucrări de construcții pentru amenajarea spațiilor de derulare a activității unui SES (de ex. o grădiniță sau o structură de cazare care are nevoie pe lângă dotări – mobilier, aparatură – și de mici lucrări de reparații, amenajare, conectare la utilități – apă/electricitate etc.)?

În categoria 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor intră acele cheltuieli aferente lucrărilor care nu necesită autorizație de construcție. Cheltuielile cu renovarea/ recompartimentarea unui spațiu, în scopul implementării planului de afaceri, pot fi cheltuieli eligibile cu condiția ca pentru realizarea acestora sa nu fie necesară autorizație de construcție.

În situația în care spațiul în cadrul căruia se intenționează realizarea unor lucrări de renovare/ recompartimentare este închiriat, este necesară dovada faptului că perioada de închiriere se întinde pe un interval suficient de lung încât să acopere inclusiv perioada de sustenabilitate a întreprinderilor sociale.

Cheltuielile cu amenajarea spațiilor (o grădiniță sau o structură de cazare), în scopul implementării planului de afaceri, pot fi cheltuieli eligibile cu condiția ca pentru realizarea acestora să nu fie necesară autorizație de construcție.

57. Achiziția de autoturisme si auto-utilitare este permisă și dacă da, în ce categorie bugetară poate fi inclusă?

Achiziția de autoturisme/ autoutilitare este eligibilă cu condiția ca acel autoturism/ autoutilitară să fie utilizat/ utilizată în scopul implementării planului de afaceri. Bunurile pot fi achiziționate atât din spațiul comunitar, cât și din spațiul extra comunitar, cu condiția să fie noi.

Achiziția de autoturisme/ autoutilitare se încadrează în categoria 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile).

58. Coduri CAEN de transport marfă/ persoane pot face obiectului unui PA finanțat? Dacă da, sunt cheltuielile cu achiziția de mijloace de transport eligibile?

Transportul de marfă/ persoane poate face obiectul unui plan de afaceri finanțat prin schema de minimis Solidar Start-up. Referitor la transportul de persoane, achiziția de mijloace de transport este eligibilă cu condiția ca acel autoturism să fie utilizat în scopul implementării planului de afaceri. În ceea ce privește transportul de marfă, schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se acordă pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

59. Costurile generate de dezvoltarea unei aplicații pentru mobil în scopul promovării turistice pot fi asimilate acestei categorii de cheltuieli? La pct. 15.2 - cheltuieli eligibile care intră sub incidenta ajutorului de minimis din Ghidul Solicitantului se face referire la aplicații informatice.

Da, costurile generate de dezvoltarea unei aplicații pentru mobil în scopul promovării turistice pot fi asimilate subcategoriei de cheltuieli 15.2. Întreținere, actualizare şi dezvoltare de aplicații informatice, în condițiile în care activitatea care generează costurile este prevăzută în planul de afaceri.

60. Este eligibilă achiziția de echipamente pentru producerea de energie regenerabilă (panouri solare, fotovoltaice), considerând că una din temele secundare se referă la sprijinirea economiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon?

Da, achiziția de echipamente pentru producerea de energie regenerabilă (panouri solare, fotovoltaice) este eligibilă în cadrul schemei Solidar Start-up, în cadrul categoriei 4.

Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor.

61. Finanțarea se poate acorda în totalitate pentru dotarea unei clădiri (mobilier, sisteme de incendiu și securitate etc.)?

Obiectivul acestei scheme de finanțare este acordarea de sprijin pentru înființarea și funcționarea de întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei.

Pentru înființarea întreprinderilor sociale, inclusiv a întreprinderilor sociale de inserție, în scopul descrierii clare și a justificării activităților întreprinderii, planul de afaceri depus de către persoana/ persoanele interesate de inițierea unei întreprinderi sociale va conține, pe lângă alte elemente:

• Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât și misiunea/programele sociale ale acesteia;

• Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor care vor face obiectul activității întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserție;

• Planul de finanțare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanța întreprinderea socială, inclusiv prin intermediul unei finanțări nerambursabile;

• Rezultate economice și sociale specific preconizate: solicitantul/partenerul va defini în proiect un set de rezultate proprii corespunzătoare activităților planificate.

Ca urmare a celor menționate anterior, subvenția poate acoperi în totalitate dotarea unei clădiri numai în cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis suportă din resurse proprii cheltuielile salariale pentru cel puțin doi angajați (în funcție de valoarea subvenției), precum și toate celelalte cheltuieli generate de înființarea și funcționarea întreprinderii sociale nou înființate (în perioada de 18 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării proiectului, precum și pe durata celor 6 luni de sustenabilitate obligatorie după finalizarea implementării proiectului), conform planului de afaceri aprobat.

62. Se pot deconta cheltuieli cu formarea personalului angajat?

Da, instruirea/ formarea angajaților din întreprinderile sociale nou înființate se încadrează în cheltuielile eligibile directe care intră sub incidența ajutorului de minimis.

63. Un SRL înființat anterior înscrierii în proiect și care obține atestat de întreprindere în economie socială este eligibil să obțină finanțare în cadrul proiectului?

Conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice “Sprijin pentru înființarea de întreprinderi Sociale” AP 4/PI 9.v/OS 4.16, obiectivul acestei scheme de finanțare este acordarea de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale. În consecință, un SRL înființat anterior înscrierii în proiect și care obține atestat de întreprindere în economie socială nu este eligibil pentru a obține finanțare în cadrul schemei de minimis Solidar Start-up. Întreprinderea socială trebuie să fie nou înființată, nu creată prin modificarea statutului uneia deja existente.

64. Angajații în SES trebuie să fie și ei parte din grupul țintă, adică să fi participat și ei la cursul de antreprenor în economia socială?

Ghidul Solicitantului nu prevede obligația ca angajații întreprinderilor sociale nou înființate să facă parte din grupul țintă al proiectului sau să fi participat la cursul de antreprenor în economia socială.

65. Un angajat într-un SES, care nu e parte din grupul tinta și nici nu este administratorul/ cel care a beneficiat de ajutor financiar, poate fi angajat în mai multe SES-uri?

Nu, un angajat nu poate fi încadrat în muncă în cadrul mai multor întreprinderi sociale înființate în cadrul acestei scheme, potrivit prevederilor Ghidului Solicitantului: “persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program”.

66. Locurile de muncă create pot fi și cu timp parțial și cu normă întreagă?

În cazul angajaților cu timp parțial, considerăm că limitarea de a fi angajat într-un singur SES reprezintă o încălcare a dreptului la muncă. Conform Ghidului Solicitantului, o persoană poate fi angajată (cu normă întreagă sau parțială) și poate încasa un singur salariu plătit în cadrul schemei de minimis Solidar Start-up.

67. Există restricții privind sumele plătite în avans din subvenția de ajutor de minimis? Există situații în care trebuie să se plătească către furnizori un avans pentru anumite echipamente/ utilaje etc. Avem vreo restricție în a deconta către aceștia facturi de avans către furnizori?

Este responsabilitatea beneficiarului subvenției (achizitorului) să respecte principiul managementului financiar riguros. În acest sens, recomandăm ca achizitorul să acorde o mare atenție condițiilor prevăzute în cadrul contractelor de achiziție și să se asigure că evită eventualele riscuri.

Din punctul de vedere al AM POCU, efectuarea plății în avans fără a obține garanția furnizării/ executării serviciului respectiv constituie un risc major și trebuie tratat cu responsabilitate.

În consecință, în condițiile plății în avans, beneficiarul subvenției (achizitorul) va solicita garanții de la furnizor și va include în contractul de furnizare/ servicii clauze clare prin care să se demonstreze interesul privind recuperarea sumelor plătite în avans, în cazul în care furnizorul nu își respectă obligațiile conform solicitării de ofertă și contractului de achiziție.

68. Cât timp trebuie menținut atestatul de SES? Este suficient să fie menținut pe parcursul celor 18 luni de funcționare + 6 luni perioada de sustenabilitate pentru locurile de muncă, adică total 24 luni? Sau trebuie menținut și pe parcursul celor 3 ani în care trebuie menținute toate activele achiziționate prin proiect?

Conform Ghidului Solicitantului, după încheierea proiectului, solicitantul/partenerii au obligația să asigure sustenabilitatea întreprinderilor pentru o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea proiectului și să mențină condițiile care au stat la baza atestării ca întreprindere socială pentru minimum 24 de luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială.

În consecință, singura obligație prevede ca întreprinderea nou înființată să funcționeze în calitate de întreprindere socială minimum 24 de luni de la data obținerii atestatului. Chiar dacă renunță la statutul de întreprindere socială după cele 24 de luni, anterior menționate, printre obligațiile cu caracter general aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis din cadrul contractului de subvenție (art. 6, secțiunea B, din Anexa 3 a Ghidului Solicitantului) se numără menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

70. O persoană care are domiciliul/ reședința într-o regiune de implementare a proiectului (de ex. Prahova – Sud Muntenia) poate înființa un SES întrun alt județ decât cel de domiciliu/ reședință, în aceeași regiune de implementare?

Conform Ghidului Solicitantului, grupul țintă al proiectelor finanțate în cadrul schemei Solidar Start-up este format din persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale.

Metodologia de selecție a grupului țintă va fi descrisă în cererea de finanțare, cu prezentarea criteriilor și a modalității de selecție.

Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă. În cazul în care metodologia de selecție a grupului țintă (descrisă în cererea de finanțare aprobată) permite/ nu restricționează, o persoană care are domiciliul/ reședința într-o regiune de implementare a proiectului poate înființa o întreprindere socială într-un alt județ decât cel de domiciliu/ reședință, în aceeași regiune de dezvoltare în care se implementează proiectul.

Singura obligație prevăzută în Ghidul Solicitantului este ca întreprinderile nou înființate să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban sau în mediul rural, în regiunea/ regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul.

71. Un SES poate avea mai multe puncte de lucru, în regiuni diferite de implementare ale proiectului? De ex: sediul social într-un județ din Sud Muntenia și punct de lucru în Sud Vest Oltenia și Vest (toate acestea sunt regiuni de implementare ale proiectului)?

Conform Ghidului Solicitantului, întreprinderile nou înființate trebuie să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul urban sau în mediul rural, în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul. Vor fi finanțate în cadrul schemei de minimis Solidar Start-up doar activitățile desfășurate în cadrul punctului/ punctelor de lucru prevăzute în cadrul planului de afaceri aprobat.

În consecință, o întreprindere nou înființată poate avea mai multe puncte de lucru în regiuni diferite de dezvoltare în care se implementează proiectul. Nu există restricții privind deschiderea punctelor de lucru în aceeași regiune cu cea în care se află sediul social al întreprinderii sociale, în condițiile în care atât sediul social, cât și punctul/ punctele de lucru se află în regiunea/ regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul.

72. Un plan de afaceri poate include mai multe coduri CAEN? Daca da, pot fi prevăzute în bugetul planului de afaceri cheltuieli pentru mai multe coduri CAEN?

Da, un plan de afaceri poate include mai multe coduri CAEN, câtă vreme obiectul/ obiectele de activitate nu contravine/ contravin prevederile Ghidului Solicitantului privind activitățile pentru care nu se aplică și nu se acordă finanțare în cadrul schemei de ajutor de minimis Solidar Startup. Codurile CAEN trebuie să fie, însă, complementare în cadrul planului de afaceri și să contribuie la realizarea obiectivului de activitate propus.

73. Putem activa procesul de contractare a persoanelor de pe lista de rezerva in situația în care, dupa finalizarea primei etape, anumite persoane selectate renunță la semnarea contractului de subvenție în primele 6 luni ale etapei a doua?

Da, poate fi demarat procesul de contractare cu persoane aflate pe lista de rezerve, daca după finalizarea primei etape, anumite persoane ditre cele selectate vor renunța la semnarea contractului de subvenție în primele 6 luni ale etapei a doua.

Semnarea tuturor contractelor de subvenție în primele 6 luni ale etapei a doua va conduce la respectarea termenelor prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului:

– intreprinderile inființate vor obține atestatul de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție, dar nu mai târziu de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare între beneficiarul proiectului și AM POCU/OI POCU.

–  întreprinderile trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, plus minimum 6 luni de sustenabilitate.

74. O intreprindere sociala care înființeaza o structură într-un anumit judet poate decide după semnarea contractului de subvenție, din motive obiective, înființarea acestei entități într-un alt oraș, daca acesta se afla în regiunile de implementare eligibile?

AM recomandă menținerea locației desfășurării activității în localitatea prevăzută în cadrul planului de afaceri aprobat, din următoarele considerente:

• planul de afaceri a fost evaluat, analizat și punctat,

• dacă se mută afacerea dintr-o localitate în alta, chiar dacă este tot în regiunea/ regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, se poate schimba componența pieței, ceea ce poate afecta implementarea planului de afaceri.

Asadar, locația desfășurării activității poate fi schimbată dintr-o localitate în alta în regiunea de implementare, insa exclusiv pe baza unor motive obiective și temeinic justificate, în situația în care modificarea nu afectează analiza pieței pe baza căreia a fost construit planul de afaceri, punctajul primit sau implementarea planului de afaceri.

75. Un beneficiar al subvenției poate aplica cu SES-ul înființat pentru obținerea unei alte finanțări care intră tot sub incidența ajutorului de minimis, dace respectă limitarea de 200.000 euro pentru 3 ani fiscali?

Da, un beneficiar al subvenției din Solidar Start-up poate aplica și beneficia de finanțare prin intermediul altor scheme de minimis.

Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși, însă, echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost).

Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.

76. Pot beneficiarii de ajutor de minimis să încheie contracte comerciale cu alte companii din grupul din care face parte și Administratorul de grant?

Solicitanții si partenerii lor nu pot încheia contracte de prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul aceluiași proiect, potrivit Ghidului Solicitantului Condiții Specifice.
Drept urmare, beneficiarii ajutorului de minimis nu pot încheia contracte de prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu companiile din grupul din care face parte administratorul schemei de minimis.

77. După semnarea contractului de subvenție, antreprenorul poate să înființeze alte afaceri (unde să dețină acționariat majoritar)?

Pe întreaga durată a contractului de subvenție (până la finalizarea perioadei de sustenabilitate), se aplica obligatia ca acționarul majoritar al întreprinderii sociale nou înființate să nu aibă aceeași calitate în cadrul altei întreprinderi.

78. Ce urmari exista in cazul in care intreprinderea sociala nu atinge indicatorii financiari (cifra de afaceri, profit) din planul de afaceri?

Ghidului Solicitantului nu prevede astfel de indicatori financiari din planurile de afaceri. Asadar, acești indicatori nu fac obiectul verificării AM POCU. Se urmareste indeplinirea indicatorilor asumați la nivelul proiectului, conform contractului de finanțare și cererii de finanțare aprobate. Dacaindicatorii nu sunt atinși, AM POCU va aplica, la finalul proiectului, corecții administratorului schemei de minimis, conform metodologiei aprobate.

79. Ce se intampla daca, pe durata implementării planului de afaceri, AJOFM retrage/suspendă certificatul de intreprindere sociala?

Solicitantul este obligat sa mentina condițiile care au stat la baza atestării ca întreprindere socială pentru minimum 24 de luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, potrivit Ghidului Solicitantului.

Asta inseamna ca, pe durata acestor 24 de luni, în situația suspendării atestatului pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la comunicarea suspendării (si in cazul retragerii atestatului), toate cheltuielile efectuate de întreprinderile nou înființate din sumele aferente ajutorului de minimis devin cheltuieli neeligibile.

80. Se pot înscrie în competiție si angajații din companii legate sau partenere cu beneficiarul finanțării?

Raspunsul este nu.

Angajații întreprinderilor partenere (25%-50%) sau legate (peste 50%) (așa cum sunt ele definite în cadrul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii) cu beneficiarul finanțării nu pot participa, în calitate de grup țintă care poate accesa ajutorul de minimis, în cadrul proiectului derulat de beneficiar.

81. Daca planul de afaceri este elaborat pentru o Casă de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, persoana care depune planul de afaceri poate fi si angajat al CARP-ului?
Raspunsul este da. Persoana care depune planul de afaceri și este declarată câștigătoare va primi, ulterior, finanțare în cadrul Solidar Start-up, în scopul înființări unei întreprinderi sociale (casă de ajutor reciproc a pensionarilor – CARP). Persoana câștigătoare va fi membrul fondator CARP și va avea responsabilitatea implementării în condiții optime a planului de afaceri. Membrul fondator poate avea și calitatea de angajat, pe postul de director economic al CARP-ului.
82. Putem aduce unele modificari planului de afaceri fata de versiunea depusă și aprobată? Aceasta, in situatia in care aceste modificări nu impacteaza calitatea planului de afaceri, așa cum a fost acesta evaluat și selectat?

Da, insa in anumite conditii.

Situațiile care pot face obiectul modificării pot fi prevăzute în cadrul metodologiei de selecție sau/ și al contractului de subvenție. Aceste modificări nu trebuie să afecteze criteriile pe baza cărora au fost evaluate și selectate respectivele planuri de afaceri și nu trebuie să aducă schimbări elementelor minime obligatorii conținute de fiecare plan, conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice (misiunea socială/ programe sociale, problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii etc).

Modificările planurilor de afaceri se pot face prin încheierea între administratorul schemei de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis a unui act adițional la contractul de subvenție.

83. Beneficiarii ajutorului de minimis/ al subvenției, pot face plăți în numerar pe care să le deconteze ulterior din subvenție?
Da, beneficiarii ajutorului de minimis pot face plăți în numerar pe care le pot deconta, ulterior, din cadrul subvenției, în baza documentelor justificative. AM POCU recomandă, însă, pentru o bună trasabilitate a fluxului de numerar, utilizarea plăților electronice.
84. Tranșa a doua a ajutorului de minimis poate fi acordata imediat dupa ce beneficiarul a cheltuit prima transa, conform cheltuielilor prevăzute în planul de afaceri?
Da, a doua tranșa a ajutorului de minimis poate fi acordată în situația în care beneficiarii au cheltuit prima tranșa, în condițiile respectării opțiunii exprimate de beneficiar în cererea de finanțare, precum și în cadrul planurilor de afaceri.
86. Dacă un beneficiar cu plan de afaceri castigator înființează un SRL, el poate coopta un asociat minoritar care nu face parte din grupul țintă?
Calitatea de asociat majoritar o are exclusiv persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat spre finanțare, potrivit Ghidului Solicitantului. Câștigătorul planului de afaceri, insa, se poate asocia cu alte persoane (asociați minoritari) care nu trebuie să respecte prevederile Ghidului Solicitantului privind grupul țintă, câtă vreme acestea nu fac parte din grupul țintă al proiectului. Cu toate acestea, persoanele fizice care devin asociați minoritari nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul Solidar Start-up.
87. TVA este cheltuială eligibilă aferentă subvenției (ajutorului) de minimis?
Raspunsul este da, cu condiția respectării prevederilor legale în vigoare.
88. Cum poate fi responsabilizat beneficiarul ajutorului de minimis pentru a folosi corespunzător subvenția?
Responsabilizarea acestuia se realizeaza prin intermediul contractului de subvenție. Administratorii schemelor de minimis pot completa contractul de subvenție cu clauze suplimentare în vederea responsabilizării beneficiarului ajutorului de minimis și/sau recuperării ajutorului de minimis acordat. Administratorii trebuie sa aiba in vedere de la bun inceput ca prevederile suplimentare trebuie să fie definite cu responsabilitate și să fie proporționale cu valoarea ajutorului de minimis acordat, respectarea lor întocmai fiind în sarcina exclusivă si legala a celor care semneaza contractu de subvenție.
89. Care este termenul până la care trebuie să devină operaționale întreprinderile sociale?

Întreprinderile sociale nou înființate vor obține atestatul de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție, dar nu mai târziu de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare între beneficiarul proiectului și AM POCU/OI POCU.

După înființare, întreprinderile sociale nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.

90. Întreprinderile sociale sunt obligate să facă angajări, chiar dacă nu au obținut toate autorizațiile necesare funcționării și nu desfășoară activitate?
Fiecare beneficiar al sunventiei trebuie să angajeze, în maximum 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, numărul de persoane corespunzător cuantumului ajutorului de minimis primit. Obținerea autorizațiilor trebuia prevăzută în planul de afaceri, riscul neobținerii acestora în timp util fiind un risc asumat de administratorul schemei prin aprobarea respectivului planului de afaceri.